Mgr. Bc. Petr Hynčica

Master's thesis

Reedukace potíží při čtení ve 3. ročníku základní školy

Reeducation reading difficulties in the 3rd year of primary school
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na reedukační opatření při potížích ve čtení. Reedukační opatření je zacílené na 3. ročník základní školy. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola blíže specifikuje čtení samotné, čtenářskou metodu, metody čtení aj. Druhá kapitola popisuje potíže při čtení (specifické poruchy učení), její reedukaci a prevenci. Třetí kapitola je zaměřena na pedagogickou a speciálně …more
Abstract:
The thesis is focused on re-education precaution with reading problems. Re-education conducted at 3rd year of primary school. The work is dividend into four chapters. The first charter is about the reading, reading method and others. The sekond charter describes the difficulty in reading (specific leasing disabilities) and spcial pedagogical diagnostics, its qualitative research. Research was about …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Mgr. Alena Sedláčková, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta