Bc. Klára Haunerová

Diplomová práce

Specifika integrované marketingové komunikace ve vybraných oborech: Fashion Marketing

Specifics of integrated marketing communications in selected industries: Fashion Marketing
Anotace:
Práce se zabývá specifikou integrované marketingové komunikace v tzv. fashion businessu. Vychází z obecného rámce struktury marketingových komunikací, marketingového mixu a marketingového komunikačního mixu, jeho nástrojů, aktivit a technik s tím, že do něj implementuje specifika sledovaného oboru. Ty potom aplikuje na popis konkrétních marketingových aktivit, které dokládá relevantními kazuistikami …více
Abstract:
The work is about the specifics of integrated marketing communications in the fashion business. Based on the general framework of the structure of marketing communications, marketing mix and marketing communication mix and its tools, activities and techniques that it implements the specifics of the reference field. They then applied to the description of the specific marketing activities, which illustrates …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní