Milan Tikal

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Job klub, s rekvalifikací zpět do práce

Anotace:
Absolventská práce se zabývá problematikou zaměstnávání nezaměstnaných osob se zdravotním postižením v kontextu uplatnění na trhu práce v mikroregionu Uničovska. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část práce je kompilací poznatků ze současné literatury. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku a klasifikaci tělesného postižení, osoby se zdravotním postižením a zdravotně …více
Abstract:
The graduate thesis deals with the employment of unemployed persons with disabilities in the context of the labor market in the microregion Uničovska. The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part of the thesis is a compilation of knowledge from contemporary literature. The theoretical part is focused on the characterization and classification of physical disability …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD.
  • Oponent: Mgr. Jan Mochťák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc