Bc. Simona Jírová

Diplomová práce

Práce s významem nových slov v interakci v hodinách anglického jazyka

Working with the meaning of new words in English as a foreign language classroom
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice interakce ve výuce, konkrétně pak tématu zaměřenému na práci učitele a žáků s významem nových slov v hodinách anglického jazyka. Práci tvoří dvě hlavní části, z nichž první teoretická se ve třech kapitolách věnuje interakci ve výuce, výuce slovní zásoby a konverzační analýze. Na poslední kapitolu pak navazuje empirická část, jež staví právě na základech metody …více
Abstract:
The diploma thesis is devoted to the issue of classroom interaction, specifically the topic focused on how the teacher and students work with the meaning of new words in the English lessons. The thesis consists of two main parts out of which the first theoretical deals with the classroom interaction, vocabulary teaching and conversation analysis. The last chapter is followed by the empirical part which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. František Tůma, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jarmila Bradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta