Theses 

Veřejné výdaje v rozpočtech ČR, jejich struktura, vývoj a příčiny změn v období 2005-2009 – Bc. Jan Muska

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jan Muska

Diplomová práce

Veřejné výdaje v rozpočtech ČR, jejich struktura, vývoj a příčiny změn v období 2005-2009

Public Expenditures in the Budget of the Czech Republic, their Structure, Development and Causes of Changes (in 2005-2009)

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá veřejnými výdaji v ČR. V první částí práce jsou popsány položky, které jsou veřejnými výdaji a položky, které s nimi souvisejí. V této části je také popsána struktura a váha veřejných výdajů ve výdajích vlády. Aplikační část této diplomové práce tvoří analýza státních výdajů v jednotlivých obdobích od roku 2005 do roku 2009 včetně efektivního využívání veřejných výdajů. Dále bude v kapitole hodnocení a návrh optimalizace veřejných výdajů na základě detailního poznání podrobností a zkušeností z jiných zemí.

Abstract: This thesis deals with public spending in the country. The first part describes the items that are public expenditure and items relating to them. This section also describes the structure and the weight of public expenditure in government spending. The application part of this thesis consists of an analysis of state spending in each period from 2005 to 2009, effective use of public expenditure. Further I have evulated and suggested optimization of the public expenditure on the basis of detailed knowledge of details and experience from other countries.

Klíčová slova: Mandatorní výdaje, problematika veřejných výdajů, reforma veřejných výdajů, státní rozpočet, státní dotace veřejné výdaje, veřejné finance, veřejné zakázky.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: JUDr. Jana Šmejcová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 14:38, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz