Bc. Marie Hošťálková

Diplomová práce

Ontogeneze řeči u dětí v bilingvním prostředí

The speech Ontogeny of Children from Bilingual Environment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá ontogenezí řeči u dětí v bilingvním prostředí. Teoretická část vymezuje pojem komunikace, následně se věnuje jazykovým rovinám řeči v ontogenezi dítěte a faktorům ovlivňujícím vývoj řeči. Poté se práce zaměřuje na problematiku bilingvismu, rozdělení bilingvismu a specifika vývoje řeči u bilingvního dítěte. V závěru je teoretická část věnována narušené komunikační schopnosti …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the speech ontogeny of children from a bilingual environment. The theoretical part determines the term of communication, then it is focused on specific language levels in the process of the speech ontogeny and factors that influence language development at an early age. Furthermore, the thesis also deals with the issue of bilingualism, its classification and specifics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta