Bc. Viera Frantová

Diplomová práce

Verejné financie a efekt vytláčania

Public finance and crowding - out effect
Abstract:
Abstract Viera Frantová Public finance and crowding-out effect Thesis Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Ing. Marcel Novák, PhD Banská Bystrica No. of pages: 73 This thesis deals with public finance, how to use them, acquisition, and how they effect a redistribution of extrusion. The first chapter provides the characteristics of the public sector, public finance …více
Abstract:
Abstrakt Viera Frantová Verejné financie a efekt vytláčania Diplomová práca Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Ing. Marcel Novák, PhD Banská Bystrica Počet strán: 76 Diplomová práca sa venuje verejným financiám, spôsobe ich využitia, získavania, ako aj spôsobu ich prerozdeľovania a efektu vytláčania. Prvá kapitola obsahuje charakteristiku verejného sektora …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 7. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Marcel Novák, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Marta Orviská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance