Theses 

Život v legiích. Českoslovenští dobrovolci na Rusi 1914-1918 – PhDr. Dalibor VÁCHA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy / České dějiny

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

PhDr. Dalibor VÁCHA

Disertační práce

Život v legiích. Českoslovenští dobrovolci na Rusi 1914-1918

The Life in Legions, Czechoslovak Volunteers in Russia 1914-1918

Anotace: Cílem předkládané práce bylo nahlédnout do oblasti každodennosti československých vojáků v Rusku v letech 1914-1918. Práce je založena na systematickém studiu pramenů obvykle nevyužívaných při zkoumání dějin československých legií. Ke klíčovým pramenům patřily kromě osobních pramenů (deníky, paměti) též beletristické práce tzv. legionářské literatury. K románům, povídkám, básním a dramatům psaným legionáři o legionářích je nutno přistupovat s notnou dávkou opatrnosti a velmi kriticky, podobně jako k deníkům a pamětem. Někdy je nemožné přesně rozhodnout, zda se jedná o dokumentární román nebo beletrizované vzpomínky. Výpověď těchto specifických pramenů je však svébytným, autentickým a též nenahraditelným zdrojem při zkoumání fenoménů v dalších pramenech jen naznačených. Metodologicky se předkládaná práce inspirovala v oblasti anglosaské military history, jedná se však o tvůrčí metodologickou inspiraci, nikoliv o mechanické přejímání cizích metod bez kritického náhledu na problematiku. Práce je rozdělena do čtyř hlavních tématických celků - kapitol. V první kapitole byl nastíněn vznik České družiny a motivace vstupu Čechů a Slováků do této dobrovolnické formace na konci léta 1914, tématem kapitoly je též každodennost vojáků v Kyjevě a počátek tvorby sociálních vztahů v jednotce. V druhé kapitole je analyzována zajatecká zkušenost čs. legionářů a též důvody pro vstup do rozšiřujících se československých jednotek v Rusku. Tématem třetí kapitoly je pobyt jednotek na frontě a frontová každodennost. Čtvrtá kapitola nastínila rozvoj československých jednotek na Ukrajině, způsoby trávení volného času a zejména prohlubování tzv. esprit de corps. Práce končí odchodem československého armádního sboru z Ukrajiny na východ na počátku jara 1918.

Abstract: The aim of the thesis was to analyze the everyday life of Czechoslovak soldiers in Russia in 1914-1918. The thesis is based on a throughout studying of various sources which have not been used so far. The key sources are represented by a number of diaries, memoirs and books of so-called legionnaires´ literature. Using legionnaires´ novels, short stories, poetry and even theater plays is a complicated process. These sources should be approached in a thoughtful way, as well as diaries or memoirs; they create a specific and unique picture of the "legionnaires´ experience". From the methodological point of view, the thesis was inspired by methods used by English and American military historians, although the methods were more used as an inspiration than a blindly followed structures. The creative work with all scientific methods is the only possibility as the sources and circumstances are always different. The first chapter deals with the beginning of the Czech volunteer unit (Česká družina, the size of an infantry battalion) in Kiev in the summer of 1914. The chapter also outlines the volunteers´ everyday life and tries to analyze the first stages of creating social networks within the unit. The second chapter focuses on Czech and Slovak Prisoners of War in Russia and their attitudes toward the Czechoslovak freedom movement or even toward creating own armed forces within the frame of Russian Tsarist Army. The next chapter discusses the "war experience" from the first missions (usually reconnaissance missions) by Česká družina to the battle of Zborov in which the whole Czechoslovak Rifle Brigade participated. The last chapter examines the building of the Czechoslovak Army corps near Kiev in Ukraine. Several important factors are analyzed: everyday life (including free time activities, boarding etc.) and building the esprit de corps of the Czechoslovak army in Russia. The thesis is concluded by the Czechoslovaks´ departure from Ukraine, at the beginning of their road to the war with the Soviets.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2011
  • Zveřejnit od: 24. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 3. 2012

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.8.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 8. 2011 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

VÁCHA, Dalibor. Život v legiích. Českoslovenští dobrovolci na Rusi 1914-1918. Č. Bud., 2011. disertační práce (Ph.D.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 01:44, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz