Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.

Disertační práce

The Adoption of Business Process Management in Small and Medium Enterprises

The Adoption of Business Process Management in Small and Medium Enterprises
Anotace:
(Toto je téměř doslovný překlad abstraktu, doporučuji číst anglickou verzi). Zavedení Business Process Managementu (BPM) v organizaci znamená změnu řídícího paradigmatu vedoucí k ustavení procesně orientovaného modelu řízení organizace. Kromě jiných výhod umožňuje patřičná formalizace procesů a interakcí mezi procesy následné spouštění takto formalizovaných procesních modelů v informačních systémech …více
Abstract:
The adoption of Business Process Management (BPM) represents a management paradigm shift in a target organization which leads to the establishment of a process-driven management model. Besides other management-related outcomes, proper formalization of processes and inter-process interactions in a BPM manner makes possible a consequent automated execution of formalized processes in Information Systems …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 4. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Oponent: prof. Renate Motschnig, doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky