Mgr. Jiří Kolář, Ph.D.

Doctoral thesis

The Adoption of Business Process Management in Small and Medium Enterprises

The Adoption of Business Process Management in Small and Medium Enterprises
Abstract:
(Toto je téměř doslovný překlad abstraktu, doporučuji číst anglickou verzi). Zavedení Business Process Managementu (BPM) v organizaci znamená změnu řídícího paradigmatu vedoucí k ustavení procesně orientovaného modelu řízení organizace. Kromě jiných výhod umožňuje patřičná formalizace procesů a interakcí mezi procesy následné spouštění takto formalizovaných procesních modelů v informačních systémech …more
Abstract:
The adoption of Business Process Management (BPM) represents a management paradigm shift in a target organization which leads to the establishment of a process-driven management model. Besides other management-related outcomes, proper formalization of processes and inter-process interactions in a BPM manner makes possible a consequent automated execution of formalized processes in Information Systems …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 11. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 4. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Reader: prof. Renate Motschnig, doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky