Bc. Matěj ŽIVČÁK

Diplomová práce

DIGITÁLNÍ VYPRÁVĚNÍ A JEHO ÚČINEK NA PSACÍ DOVEDNOSTI

Digital storytelling and it's effect on writing skills
Abstract:
The thesis deals with digital storytelling and its use in English writing lessons. It is divided into seven chapters. The first three chapters present the theoretical background connected to the issue. The following chapters deal with the research itself, realised by action research which included questionnaires, and interview. The results of the research were presented by annotations of taught lessons …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá digitálním vyprávěním a jeho používám v hodinách anglického jazyka zaměřených na psaní. V prvních třech kapitolách jsou představeny teoretické informace spojené s digitálním vyprávěním. Následující kapitoly se zabývají samotným výzkumem, pro který byl využit akční výzkum, dotazníkové šetření a rozhovor s učitelkou anglického jazyka, která byla přítomna v průběhu výzkumu …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tereza Havránková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽIVČÁK, Matěj. DIGITÁLNÍ VYPRÁVĚNÍ A JEHO ÚČINEK NA PSACÍ DOVEDNOSTI. Plzeň, 2023. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní školy a Učitelství informatiky pro základní školy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.