Ilona KŮRKOVÁ

Bakalářská práce

Vliv deprivace u mládeže v ústavní výchově a péči, postoje rodičů a praktická východiska.

Deprivation influence in young people in education and charge of institution, parents´attitude and practical resources (ways out)
Anotace:
Předložená bakalářská práce je rozdělena do dvou základních částí. První část se zabývá rodinou jako primárním nástrojem výchovy mládeže a ústavní výchovou, přesněji řečeno výchovou v dětských domovech. Přináší poznatky o rodině jako o systému, kde na pozadí rodiny představuje partnerské soužití, ale také interakci rodiče s dítětem. V další části teoretického rámce představuje vývojová stádia dítěte …více
Abstract:
This bachelor thesis is divided into two main parts. The first part deals with the family as a primary tool in youth education, and more specifically institutional care education in children's homes. It provides information on the family as a system where family background is a partner life, but also the interaction of parents with a child. The next section presents the theoretical framework of developmental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2011
Identifikátor: 18125

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Antonín Olejníček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŮRKOVÁ, Ilona . Vliv deprivace u mládeže v ústavní výchově a péči, postoje rodičů a praktická východiska.. Brno, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika