Bc. Nina Nedeliaková

Bakalářská práce

Soubor tematických map vybraných charakteristik obyvatelstva Trenčanského kraje

The collection of thematic maps with selected population characteristics of region Trenčín
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is a collection of maps of population characteristics in Trenčín region. The first part consists of a separate collection of maps. The individual map sheets are focused on selected demographic characteristics: Trenčín region in Europe, administrative division, population density, development of population, the proportion of the older population in the villages, fertility …více
Abstract:
Témou bakalárskej práce je súbor máp charakteristík obyvateľstva žijúceho v Trenčianskom kraji. Prvú časť práce tvorí samostatný súbor vytvorených máp. Jednotlivé mapové listy sa venujú vybraným demografickým charakteristikám obyvateľstva, konkrétne: umiestneniu Trenčianskeho kraja v Európe, administratívnemu členeniu, hustote zaľudnenia, vývoju počtu obyvateľov, podielu staršieho obyvateľstva v obciach …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta