MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D.

Disertační práce

Stratifikace trombotického rizika u Ph-negativních myeloproliferativních onemocnění

Risk stratification for trombosis in Ph-negative myeloproliferative disorders
Anotace:
Ph-negativní myeloproliferativní onemocnění (MPN) jsou charakterizována zvýšeným rizikem trombotických komplikací, které zásadním způsobem ovlivňují morbiditu a mortalitu těchto nemocných. Identifikace rizikových faktorů pro vznik trombózy vede k přesnějšímu vymezení rizikových skupin, a tím i individualizaci léčebné strategie. Standardní stratifikace je založena na věku pacienta a anamnéze předchozí …více
Abstract:
Philadelphia-negative myeloproliferative neoplasms (MPN) are characterized by increased risk of thrombotic complications that affect the morbidity and mortality of these diseases. Identification of risk factors for thrombosis leads to defining risk groups and thus individualizing therapeutic strategies. Standard stratification is based on age and previous history of thrombosis. At present, it is apparent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 12. 2014
  • Vedoucí: prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci

Práce na příbuzné téma