Martin Košina

Bachelor's thesis

Metoda Monte Carlo a její využití ve financích

Monte Carlo method and its usa in finance
Anotácia:
Cílem bakalářské práce je popis principu a využití simulační metody Monte Carlo, která se v posledních desetiletích těší velké popularitě v mnoha vědních oborech. V dnešní době nejrůznějších statistických průzkumů, analýz a zpracovávání informací mají podobné statistické metody velký význam. Teoretická část práce nejdříve obecně popisuje simulační modely jako takové, protože při jejich řešení se podobné …viac
Abstract:
The aim of the thesis is the description of the Monte Carlo simulation method, which in recent decades are very popular in many scientific fields. Nowadays various statistical surveys, analysis and information processing are similar statistical methods very significant. The theoretical part of the paper firstly describes the general simulation models because of their solutions with similar methods …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2014
  • Vedúci: Martina Hejdová
  • Oponent: Marina Stecenková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42170