Kristýna JUREČKOVÁ

Bakalářská práce

Das Bild des Islam in deutschen und tschechischen Zeitungen

The representation of Islam in German and Czech newspapers
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the analysis of islam, closer a picture of Islam in German and Czech news. The thesis is divided into theoretical and empirical parts. The theoretical part is focused on on basic information about the media, Islam and the compilation of the newspaper corpus and its subsequent analysis. In the practical part will be performed analysis of headlines and overall evaluation …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou islámu, blíže vyobrazením islámu v německých a českých médiích. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část je zaměřena na základní informace o médiích, islámu a sestavení novinového korpusu a jeho následnou analýzu. V praktické části bude provedena analýza novinových titulků a celkové vyhodnocení výsledků. V této práci jsou využity …více
 

Klíčová slova

Islám noviny korpus analýza obsahu
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JUREČKOVÁ, Kristýna. Das Bild des Islam in deutschen und tschechischen Zeitungen. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Němčina ve sféře podnikání

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.