Mgr. Kateřina Sátorová

Bachelor's thesis

Imunitní odpověď kuřat a slepic na infekci Salmonella enterica

Chicken and hen immune response to the infection with Salmonella enterica
Anotácia:
Rod Salmonella enterica patří mezi nejinvazivnější střevní patogeny, kteří mohou infikovat člověka a široké spektrum zvířat. Výsledný průběh a podoba infekce je určena interakcí konkrétního hostitele a serotypu. Infekce Salmonella enterica je u drůbeže doprovázena, v rámci prvotní odpovědi imunitního systému, expresí prozánětlivých cytokinů a chemokinů. Ve své práci jsem se zabývala indukcí cytokinů …viac
Abstract:
The genus Salmonella enterica belongs to the most invasive intestinal patogens, that can infect human and wide range of animals. The consequentional process and form of infection are determined by the interaction of specific host and serotype. The infection of Salmonella enterica is accompanied, within the frame of primary response of the immune system, by the expression of pro-inflammatory cytokines …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedúci: doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta