Bc. Blanka Provazníková

Diplomová práce

Pomoc obětem trestné činnosti

Assistance to victims of crime
Anotace:
Diplomová práce se zabývá poskytováním pomoci obětem trestných činů. Zaměřuje se na subjekty, poskytující odbornou pomoc a také na práva, která jsou obětem deklarována podle zákona 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Mým cílem při psaní této práce bylo předložit co nejvíce informací týkajících se pomoci obětem bezprostředně po spáchaném trestném činu. Vstupní kapitoly jsou věnovány vymezení základních …více
Abstract:
The thesis deals with the provision of assistance to victims of crime. It focuses on some entities, providing the proffesional assistance and also on the rights of victims which are declared under the Act 45/2013 Coll., about victims of crime. The aim of the thesis is to submit as much information as possible relating to assistance for the victims immediately after commiting the criminal offences. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Renata Vesecká, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnostně právní studia / Bezpečnostně právní studia