Bc. Lucie Kuběnová

Bakalářská práce

Firemní hypotéky

Mortgage loans for entrepreneurs
Anotace:
Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce popisuje firemní hypoteční bankovnictví v České republice, charakterizuje firemní hypoteční úvěr, je zaměřena na související legislativní úpravu a definuje odbornou terminologii. V praktické části je popsán úvěrový proces, komparována a vyhodnocena firemní hypotéka. V závěru jsou popsány vlastní návrhy a doporučení …více
Abstract:
The bachelor´s thesis is divided into theoretical and practical part. Theoretical part describes commercial mortgage banking, commercial mortgage, relevant legislation and terminology. The practical part focuses on comparison of commercial mortgage and describes credit process. In conclusion are suggestions and recommendations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Josef Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kuběnová, Lucie. Firemní hypotéky. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku