Bc. Hana Ivičičová

Diplomová práce

Meziobecní spolupráce - případová studie pro oblast odpadového hospodářství

Inter-municipal cooperation - case study for municipal waste management services
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Meziobecní spolupráce - případová studie pro oblast odpadového hospodářství” je na případové studii vybraného Jihomoravského kraje vyhodnotit vliv meziobecní spolupráce a faktorů souvisejících s meziobecní spoluprací na úspory z rozsahu a nákladovou efektivnost v oblasti odpadového hospodářství obcí. Výzkum byl proveden na vzorku 636 obcí Jihomoravského kraje (pro roky 2012 …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Inter-municipal cooperation - case study for municipal waste management services” is to evaluate the impact of inter-municipal cooperation and factors associated with inter-municipal cooperation on economies of scale and cost effectiveness for municipal waste management services. A case study of South Moravian region was conducted on a sample of 636 municipalities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Filip Hrůza

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta