Andrej Jánoš

Master's thesis

Vývoj kredit skóringových modelov s využitím vybraných štatistických metód v R

Vývoj kredit skóringových modelů s využitím vybraných statistických metod v R
Abstract:
Kredit skóring je ve finanční praxi důležitou a rychle se rozvíjející disciplínou. Cílem této práce je vytvořit souhrn základních metodik používaných k vytvoření a popisu kredit skóringových modelů s interpretací jejich výstupu společně s praktickou ilustrací postupu při vytváření těchto modelů v statistickém programovém prostředí R. Tato práce je členěná do pěti kapitol. První kapitola je věnovaná …more
Abstract:
Credit scoring is important and rapidly developing discipline. The aim of this thesis is to describe basic methods used for building and interpretation of the credit scoring models with an example of application of these methods for designing such models using statistical software R. This thesis is organized into five chapters. In chapter one, the term of credit scoring is explained with main examples …more
Abstract:
Kredit skóring je vo finančnej praxi dôležitou a rýchlo sa rozvíjajúcou disciplínou. Cieľom tejto práce je vytvoriť súhrn základných metodík používaných k vytvoreniu a popisu kredit skóringových modelov s interpretáciou ich výstupu spoločne s praktickou ilustráciou postupu pri vytváraní takýchto modelov v štatistickom programovom prostredí R. Táto práca je členená do piatich kapitol. Prvá kapitola …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 10. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2017
  • Supervisor: Milan Bašta
  • Reader: Iva Pecáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53278