Adéla KLIMOVIČOVÁ

Bakalářská práce

Der Marketing-Mix der Firma Lomax

The Marketing-Mix in the Lomax company
Abstract:
In my bachelor thesis I am concerned with the theme "Marketing mix of the Lomax company. " The object of this thesis is: - the company's marketing mix description, - perform SWOT analysis, - whereupon I suggest recommendations for improvement in this field and thereby obtain some new knowledge.
Abstract:
V mé bakalářské práci se zabývám tématem: ,,Marketingový mix firmy Lomax.?? Cílem práce je: - popsat marketingový mix firmy, -provést SWOT-Analýzu - na jejím základě navrhnout doporučení pro zlepšení v této oblasti a tím se obohatit o nové poznatky.
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Zveřejnit od: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Mathias Becker

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLIMOVIČOVÁ, Adéla. Der Marketing-Mix der Firma Lomax. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta