Bc. Tomáš Karásek

Master's thesis

Integrovaná marketingová komunikace domácího cestovního ruchu regionu Vranovsko

Integrated Marketing Communications in Domestic Tourism of the Vranovsko Region
Abstract:
Diplomová práce se zabývá integrovanou marketingovou komunikací domácího cestovního ruchu regionu Vranovsko. Hlavní myšlenka výkladu je kladena na marketingové činnosti, zejména pak na uplatnění komunikačních strategií podnikajících subjektů v oblasti cestovního ruchu a především pak na důkladnou analýzu komunikačního marketingového mixu. Samotná problematika práce je zaměřena na efektivní využití …more
Abstract:
This thesis looks at integrated marketing communication for the Vranov region’s local tourism. The paper’s core idea is focused on marketing activities, in particular on the application of communication strategies of business entities in the tourism sector and especially a thorough analysis of the marketing communication mix. The thesis itself is focused on the effective use of marketing communication …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: PhDr. Adolf Vodrážka
  • Reader: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní