Tomáš Sýkora

Bakalářská práce

DEVIZOVÉ REZERVY A JEJICH VLIV NA HOSPODAŘENÍ ČNB

Foreign exchange reserves and their influence on performance of Czech National Bank
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku devizových rezerv, která úzce souvisí s hospodařením centrální banky, a to konkrétně v pojetí České národní banky. Teoretická část nastiňuje obecné pojetí devizových rezerv a také to, jak je v bilanci centrální banky chápat. Dále ukazuje, jaký mají význam v jednotlivých systémech měnových kurzů, které jsou zde blíže popsány a jaký vliv mají na hospodaření …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on foreign exchange reserves, which are closely related to performance of central bank, namely Czech National Bank. Theoretical part sketches out general concept of foreign exchange reserves and how to understand them in a balance sheet. Additionally, it shows their purpose in foreign exchange rate systems which are more detailed described bellow and what influence they …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2017
  • Vedoucí: Jitka Koderová
  • Oponent: Ondřej Šíma

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71066