Pavla Stranska

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Daň z příjmů fyzických osob se zaměřením na příjmy ze závislé a samostatné činnosti v roce 2017

Anotace:
Absolventská práce je věnována tématu daně z příjmů fyzických osob. Cílem práce je popsat problematiku této daně u jednotlivých dílčích základů daně, analyzovat modely poplatníků a navrhnout možnosti optimalizace jejich daňových povinností. První kapitola je zaměřena na obecné pojmy a charakteristiku daně z příjmů. Druhá kapitola je zaměřena na zdanění příjmů ze samostatné činnosti a srovnání výše …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Mesterová
  • Oponent: Bc. Tomáš Krůl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

VOŠES A SPŠPT

vyšší odborný program:
Účetnictví a finance

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.