Jakub HRUBÝ, DiS.

Bakalářská práce

Mnichovská dohoda - historickoprávní vyvoj a důsledky

Munich agreement - historical and legal development and consequences
Anotace:
Práce se zabývá v širším pohledu evropským vývojem po I. světové válce, který vedl k podepsání Mnichovské dohody a jejím pozdějším následkům. Zaměřuje se také na vývoj v Německu, Československu a jejich vzájemné vztahy, na oblast jejich vnitřní i vnější politiky a v neposlední řadě i na úlohu ostatních evropských mocností, jejichž postoje vedly k uzavření Mnichovské dohody v roce 1938.
Abstract:
This work deals with a broader wiev of European development after World War I, which led to the signing of Munich agreement and its subsequent consequences. It also focuses on development in Germany and in Czechoslovakia a and their mutual relations, and to their area of internal and external politics and last but no least the role of other Euroepean powers, their attitudes led to the Munich agreement …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2012
Zveřejnit od: 19. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRUBÝ, Jakub. Mnichovská dohoda - historickoprávní vyvoj a důsledky. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická