Jakub HRUBÝ, DiS.

Bachelor's thesis

Mnichovská dohoda - historickoprávní vyvoj a důsledky

Munich agreement - historical and legal development and consequences
Abstract:
Práce se zabývá v širším pohledu evropským vývojem po I. světové válce, který vedl k podepsání Mnichovské dohody a jejím pozdějším následkům. Zaměřuje se také na vývoj v Německu, Československu a jejich vzájemné vztahy, na oblast jejich vnitřní i vnější politiky a v neposlední řadě i na úlohu ostatních evropských mocností, jejichž postoje vedly k uzavření Mnichovské dohody v roce 1938.
Abstract:
This work deals with a broader wiev of European development after World War I, which led to the signing of Munich agreement and its subsequent consequences. It also focuses on development in Germany and in Czechoslovakia a and their mutual relations, and to their area of internal and external politics and last but no least the role of other Euroepean powers, their attitudes led to the Munich agreement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 3. 2012
Accessible from:: 19. 3. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HRUBÝ, Jakub. Mnichovská dohoda - historickoprávní vyvoj a důsledky. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.3.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 19. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická