Theses 

Mnichovská dohoda - historickoprávní vyvoj a důsledky – Jakub HRUBÝ, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jakub HRUBÝ, DiS.

Bakalářská práce

Mnichovská dohoda - historickoprávní vyvoj a důsledky

Munich agreement - historical and legal development and consequences

Anotace: Práce se zabývá v širším pohledu evropským vývojem po I. světové válce, který vedl k podepsání Mnichovské dohody a jejím pozdějším následkům. Zaměřuje se také na vývoj v Německu, Československu a jejich vzájemné vztahy, na oblast jejich vnitřní i vnější politiky a v neposlední řadě i na úlohu ostatních evropských mocností, jejichž postoje vedly k uzavření Mnichovské dohody v roce 1938.

Abstract: This work deals with a broader wiev of European development after World War I, which led to the signing of Munich agreement and its subsequent consequences. It also focuses on development in Germany and in Czechoslovakia a and their mutual relations, and to their area of internal and external politics and last but no least the role of other Euroepean powers, their attitudes led to the Munich agreement.

Klíčová slova: Mnichovská dohoda, Německo, Československo, Adolf Hitler, Dr. Edvard Beneš, Protektorát Čechy a Morava, Společenství národů, Versailleská konference, mezinárodní smlouvy, SdP, rok 1938, evropské mocnosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 19. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 19.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43274 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická

Jak správně citovat práci

HRUBÝ, Jakub. Mnichovská dohoda - historickoprávní vyvoj a důsledky. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 16:02, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz