Tereza ELLINGEROVÁ

Bakalářská práce

Ritualizace mezních životních situací v současné společnosti

Ritualisation of marginal life situations in contemporary society
Anotace:
Práce se zabývá současnou podobou a průběhem rituálů pojících se k mezním životním situacím. A dále jejich porovnáním s rituály archaických a tradičních společností. První kapitola je věnována rituálu, jeho možným podobám, průběhům a také jeho významu. Druhá kapitola se zabývá charakteristikou mezní životní situace a přechodových rituálů. Ve třetí, až šesté kapitole jsou samostatně popsány čtyři mezní …více
Abstract:
The thesis deals with contemporary form and course of rituals, which are connected with boundary life situations. And also their comparing with rituals of archaic and traditional societies. The first chapter is dedicated to the ritual, its possible forms and courses, as well as its meaning. The second chapter deals with charakteristics boundary life situations and rites of passage too. The third through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: ThLic. Michaela Vlčková, Th.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ELLINGEROVÁ, Tereza. Ritualizace mezních životních situací v současné společnosti. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 31. 3. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses uluvaj uluvaj/2
31. 3. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
31. 3. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.