Mgr. Hana Hlavatá

Bakalářská práce

Spiritualita v thajském boxu

Spirituality in Thai Boxing
Anotace:
Touto prácí jsme se snažili obsáhnout velké pole co se spirituality a sportu týče. Snažili jsme se najít určité spojení, které bezesporu mezi těmito dvěna subjekty existuje. Dle mého názoru je tato práce obohacujícím tématem v této oblasti o, které bohužel v českých zemích nebylo toliko napsáno jako v zahraniční literatuře bohužel pro některé z nás pouze v jazyce anglickém. Snažili jsme s obsáhnout …více
Abstract:
In this work, we tried to cover a large field concerning spirituality and sport.We tried to find the connection, which undoubtedly exists, between these two subjects. In my opinion, this work enriches the issues in this area of which, unfortunately, was not so much written in the czech as in foreign literature, unfortunately for some of us only in English. We tried to comprehend and explain concepts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Veronika Tumová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek

Práce na příbuzné téma