Mgr. Hana Hlavatá

Bachelor's thesis

Spiritualita v thajském boxu

Spirituality in Thai Boxing
Abstract:
Touto prácí jsme se snažili obsáhnout velké pole co se spirituality a sportu týče. Snažili jsme se najít určité spojení, které bezesporu mezi těmito dvěna subjekty existuje. Dle mého názoru je tato práce obohacujícím tématem v této oblasti o, které bohužel v českých zemích nebylo toliko napsáno jako v zahraniční literatuře bohužel pro některé z nás pouze v jazyce anglickém. Snažili jsme s obsáhnout …more
Abstract:
In this work, we tried to cover a large field concerning spirituality and sport.We tried to find the connection, which undoubtedly exists, between these two subjects. In my opinion, this work enriches the issues in this area of which, unfortunately, was not so much written in the czech as in foreign literature, unfortunately for some of us only in English. We tried to comprehend and explain concepts …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Bc. Zdenko Reguli, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Veronika Tumová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Bachelor programme / field:
Physical Education and Sport / Special Education of Security Sections