Mgr. Veronika Hublová, Ph.D.

Doctoral thesis

Profil osobnosti a kognitivních funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie

Personality and cognitive functions' profiles in first-episode patients with schizophrenia
Abstract:
Abstrakt Úvod. V posledních letech se výzkumné studie znovu zaměřily na osobnost jako na další důležitou proměnnou u schizofrenie, která může hrát významnou roli na počátku onemocnění, v jeho průběhu a může se podílet i na výsledném stavu tohoto závažného duševního onemocnění. Výzkumné studie zabývající se profilem osobnosti u pacientů s první epizodou schizofrenie v české odborné literatuře zatím …more
Abstract:
od hladinou normy běžné populace. Závěry. Výzkumná studie prokázala specifický profil osobnosti u skupiny pacientů s první epizodou schizofrenie, který se v postakutní fázi onemocnění liší oproti zdravým kontrolám. Pouze jedna dimenze osobnosti však vykazuje rozdíl stabilní v čase. Dimenze temperamentu i charakteru mají vztah ke kognitivního výkonu především u psychomotorického tempa, kapacity pracovní …more
Abstract:
Abstract Background. Recently, the focus of research in schizophrenia has been again on personality as another important variable that may play a significant role in the onset, the course and take part in the outcome of this severe mental illness. Czech research studies investigating personality profile in first-episode patients with schizophrenia are rather few. Neither possible interrelation of cognitive …more
Abstract:
which differs from healthy controls in all dimensions of temperament and character. However, only one personality dimension remains to differ between the two groups one year after. Temperament dimensions associates in post-acute state of schizophrenia with severity of negative symptoms. Both temperament and character dimensions are related to cognitive performance, especially in: cognitive processing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 12. 2016
  • Supervisor: PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
  • Reader: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta