Ing. Tereza Vanišová

Bakalářská práce

Etický kodex a jeho vliv na kvalitu práce

Ethics Code and Its Influence on Quality of Work
Anotace:
Předkládaná práce se zabývá problémy etiky v činnosti výrobních i nevýrobních podniků. Objasňuje příčiny vzniku etického kodexu, jeho formu a obsah a vliv na kvalitu práce. Cílem snažení každého podniku je získat své místo v široké konkurenci dnešního trhu a dosáhnout vysoké výkonnosti i hospodárnosti ve všech podnikových činnostech. Tohoto cíle lze dosáhnout jen produkcí kvalitních výrobků. K tomu …více
Abstract:
The aim of trying hard of every business is to obtain its place in wide competition of todays market and to reach for high efficiency and economy in all of business work. It is possible to reach this aim only by production of first – rate products. It is necessary with using all of ethics mediums to obtain all of workers of business. This baccaluerate labour with making the best of acceptable sources …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Vladimíra Škopková
  • Oponent: Mgr. Tomáš Vorochta

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS