Mgr. Hana Křepelková

Bakalářská práce

British and American English in Situational Comedies

British and American English in Situational Comedies
Anotace:
Bakalářská práce na téma “British and American English in situational comedies” se skládá z teoretické části., jež popisuje období, ve kterém se podoba britské a americké angličtiny postupně začala lišit. Poté se zabývá oblastmi, ve kterých se varianty rozcházejí. Cílem této části je vymezení rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou, podložených historickými fakty. Ty odhalí, která jazyková varianta …více
Abstract:
Bachelor thesis “British and American English in situational comedies” consists of the theoretical part, which gives information about gradual separation of American English from its British counterpart. Furthermore, it describes in what fields the two variations differ. The goal of this part is to highlight their dissimilarities as well as base them on the historical background and ascertain which …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Martina Malášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta