Bc. Lukáš Kovařík

Bakalářská práce

Přerov - nedokončená dálnice D1 a její vliv na město a jeho okolí

Přerov - the incomplete D1 motorway and its influences over the city and its surrounding
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá vlivy tranzitní silniční dopravy v Přerově. Ta je v Přerově značná a veškerá musí projet městem, neboť Přerov nemá silniční obchvat. Tím mají být poslední dva úseky dálnice D1. Cílem práce je poukázat na obtíže způsobované v Přerově silnou tranzitní silniční dopravou. Bakalářská práce popisuje vývoj dálnice D1 až do dnešního dne. Dále popisuje negativní účinky silniční …více
Abstract:
This bachelor’s thesis is interested in effects of transit transport in Přerov. Transit transport is significant because Přerov has no bypass. Currently, bypass is being built as a part of two sections of D1 motorway. Aim of this thesis is to highlight severe difficulties caused to Přerov by transit transport. Firstly, the development of D1 motorway to this day is described. Then the focus is shifted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Kura

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika