Bc. Luděk Juriga

Bakalářská práce

Srovnávací analýza ruských a českých mediálních textů s tématem rusko-ukrajinského konfliktu

A Comparative Analysis of Russian and Czech Media Texts on the Topic of the Russian-Ukrainian Conflict
Anotace:
Stěžejním tématem této bakalářské diplomové práce je srovnávací analýza ruských a českých mediálních textů s tématem současného rusko-ukrajinského konfliktu. Teoretická část je věnována samotné válce na východní Ukrajině a také nástinu ruského a českého mediálního prostředí. Hlavním cílem práce je rozklíčovat, jakými způsoby a metodami působí vybrané zpravodajské weby na své čtenáře, a potvrdit nebo …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a comparative analysis of Russian and Czech media texts on the topic of the current Russian-Ukrainian conflict. The theoretical part is dedicated to the war in eastern Ukraine and also to the Russian and Czech media environment. The main aim of the thesis is to explain the ways and methods used by selected news sites to influence their readers, and to confirm or disprove …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta