Jan POKORNÝ

Bakalářská práce

Tepelné elektrárny v České republice

Thermal power plants in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem bakalářské prace je popis tepelných elektráren. Je uveden popis tepelné elektrárny a jejích zařízení. V práci jsou srovnány tepelné elektrárny v České republice z hlediska jejich parametrů.
Abstract:
The subject of this thesis is dectription of thermal power plants. A description of thermal power plant and their equipment is shown. The work compares the thermal power plant in the Czech Republic in terms of their parameters.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Miroslav Šafařík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POKORNÝ, Jan. Tepelné elektrárny v České republice. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická