Ing. Blanka Doktorová

Bakalářská práce

Candidate experience – pohled uchazečů o práci na průběh výběrového řízení

Candidate experience – view of the job seekers on the selection process
Anotace:
Tato bakalářská práce s názvem: „Candidate Experience – pohled uchazečů o práci na průběh výběrového řízení“ se zabývá aktuálními problémy z oblasti podnikového náboru uchazečů z externích zdrojů. V teoretické části autorka analyzovala specifika candidate experience, shrnula výsledky vybraných výzkumů a problémy pro úspěšné provedení. Praktická část obsahuje vlastní výzkumné šetření zaměřené zejména …více
Abstract:
This thesis “Candidate Experience – view of the job seekers on the selection process” describes current problems of recruiting from external sources. In the theoretical part the author analyzed the specifics of candidate experience, selected research results and problems with accomplishing candidate experience. The practical part contains own research focused in particular on issues of excess demand …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Mojmír Snopek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta