Bc. Roman Bitter

Bakalářská práce

Význam a vplyv energetickej certifikácie fondov na všeobecnú hodnotu

The Importance and Influence of the Fund Energy Certification on the General Value
Abstract:
Bachelor thesis highlights the importance and impact of energy certification of funds for the general value set by an expert. It aims primarily to describe aspects of energy certification and subsequently determine the general value of the fund. Energy certification for Slovakia to become a member of the European Union, an essential part of the implementation of European standards and laws. The work …více
Abstract:
Bakalárska práca poukazuje na význam a vplyv energetickej certifikácie fondov na všeobecnú hodnotu stanovenú znalcom . Zameriava sa v prvom rade na opísanie aspektov energetickej certifikácie a následne stanovenie všeobecnej hodnoty fondov. Energetická certifikácia sa stala pre Slovensko ako pre člena Európskej únie, nevyhnutnou súčasťou implementácie európskych noriem a zákonov. Práca definuje energetickú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Ján Svrček, CSc.
  • Oponent: Ing. arch. Marián Šovčík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Oceňování majetku