Bc. Zuzana Nová

Diplomová práce

Změny exprese glyoxalázy in vitro v podmínkách metabolického stresu

Expression changes of glyoxalase in vitro under the metabolic stress
Abstract:
Diabetes mellitus (DM) and in a wider context also metabolic syndrome are the most common metabolic diseases with increasing prevalence worldwide reaching epidemiological proportions in developed countries nowadays. DM is characterized by a complex metabolit disorder of all primary energy substrates due to deficient insulin action. DM creates aunique biochemical environment where an excess of energy …více
Abstract:
Diabetes mellitus (DM) a v širším kontextu metabolický syndrom jsou nejčastějšími metabolickými onemocněními s celosvětově rostoucí prevalencí a už dnes dosahují ve vyspělých zemích epidemických proporcí. DM je charakterizován komplexní poruchou metabolismu všech základních energetických substrátů v důsledku deficitního účinku inzulinu. DM vytváří unikátní biochemické prostředí, kdy přetížení energetickými …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.