Bc. Hana Zigová

Diplomová práce

Význam inhibitorů DNA-PK a ATM kinas v odpovědi buněk cervikálního karcinomu (HeLa) na ionizující záření

The role of DNA-PK and ATM inhibitors in cervical cancer cell (HeLa) response to ionizing radiation
Anotace:
Cílem této práce bylo objasnit význam inhibice reparace radiačního poškození DNA. Zaměřili jsme se na vliv inhibitoru DNA-dependentní protein kinázy (DNA-PK) NU7441 a inhibitoru ATM kinázy KU55933. Zjišťovali jsme účinnost inhibitorů použitých individuálně, zároveň a také v kombinaci s gama zářením 60Co. Jako modelový systém byly použity nádorové buňky HeLa, odvozené od lidského cervikálního karcinomu …více
Abstract:
The aim of the thesis was to clarify the importance of inhibition of repair DNA damage caused by ionizing radiation. We focused on the effect of an inhibitor of the DNA-dependent protein kinase (DNA-PK) NU7441 and the inhibitor ATM kinase KU55933. We examined the effectiveness of inhibitors used individually, together, and in combination with 60Co gamma rays. Cell line HeLa, derived from human cervical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zigová, Hana. Význam inhibitorů DNA-PK a ATM kinas v odpovědi buněk cervikálního karcinomu (HeLa) na ionizující záření. Pardubice, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů