Bc. Lucie Jedličková

Master's thesis

Cestopis Bedřicha z Donína a Kryštofa Václava z Nostic: reflexe víry

Travel books of Bedřich from Donín and Kryštof Václav from Nostic: reflection of faith
Anotácia:
Magisterská diplomová práce se zabývá rozborem cestopisu Bedřicha z Donína a cestopisného deníku Kryštofa Václava z Nostic, především potom reflexí víry v jejich dílech.
Abstract:
This master thesis is focused on travelers books of Bedřich from Donín and Kryštof Václav from Nostic, mainly about faith in their books.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2015
  • Vedúci: doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
  • Oponent: Mgr. Veronika Benešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature