Ing. Eva VEJVODOVÁ

Doctoral thesis

Trvale udržitelný rozvoj složek životního a pracovního prostředí

Analisys of Wind Turbine Noise
Abstract:
Hluk z větrných elektráren je předmětem zájmu po celá desetiletí. Výstavba větrných elektráren na souši (?onshore?) by se měla, dle předpovědí vydaných mezinárodními organizacemi zabývajících se větrnou energií, značně rozšířit. Je zde tedy předpoklad, že stále více obyvatel zaznamená zkušenost s bydlením v blízkosti větrných elektráren, jejichž projevem je i hluk. Z tohoto důvodu se tématu vlivu hluku …more
Abstract:
Noise from wind turbines (WT) has been the subject of concern for decades. Noise complaints continue to be an issue that may now hold the potential to obstruct expansion of onshore WE development. The possible noise impact has been investigated by many researchers. To obtain human response to WT noise, mainly four approaches have been used: cross-sectional study, laboratory experiments, data capture …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2011
Accessible from:: 16. 6. 2011

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Olga Tůmová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VEJVODOVÁ, Eva. Trvale udržitelný rozvoj složek životního a pracovního prostředí. Plzeň, 2011. disertační práce (Ph.D.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 06. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 16. 6. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Fakulty of Electrical Engineering

Doctoral programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Electrical Engineering