Bc. Ludmila TOUŠKOVÁ

Diplomová práce

Projevy teorie nového regionalismu v jihovýchodní Asii a jejich vliv na ekonomický růst tohoto regionu

Manifestations of the new regionalism in Southeast Asia and their influence on economic growth of this region
Anotace:
Předkládaná diplomová práce si klade za cíl najít možné spojení mezi teorií nového regionalismu a ekonomickým růstem regionu jihovýchodní Asie. Hlavním cílem je ověřit, zda v tomto regionu existují praktické projevy fenoménu nového regionalismu a zda tyto projevy mají vliv na ekonomický růst jihovýchodní Asie. K dosažení tohoto cíle budou sledovány aktivity v rámci několika regionálních integračních …více
Abstract:
The point of the present thesis is to find a possible connection between the theory of the new regionalism approach and economic empowerment in the region of Southeast Asia. Main goal is to verify practical manifestations of NRA phenomenon in this region and if these manifestations have some kind of connection and influence to economic growth in this region. To achieve the goal of my thesis I will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Linda Piknerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOUŠKOVÁ, Ludmila. Projevy teorie nového regionalismu v jihovýchodní Asii a jejich vliv na ekonomický růst tohoto regionu. Plzeň, 2016. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.