Bc. Petra Svitavská

Diplomová práce

Vztah pracovní spokojenosti, pracovního výkonu a autonomie: experiment

Relationship between job satisfaction, job performance and autonomy: an experiment
Anotace:
Dosavadní výzkumy vztahu pracovní spokojenosti a pracovního výkonu přinesly rozporuplné výsledky a zřídka zkoumaly kauzalitu tohoto vztahu. Cílem této studie bylo ověřit směr kauzality vztahu mezi pracovní spokojeností a výkonem, a to při použití objektivních měřítek výkonu. Zároveň jsme zkoumali vztah pracovní autonomie k pracovní spokojenosti a výkonu při kontrole potřeby autonomie. Sto čtyřicet …více
Abstract:
Past researches of relationship between job satisfaction and job performance brought contradictory results and rarely examined the causality of this relationship. The aim of this study was therefore to prove the causality of relationship between job satisfaction and performance, namely with using objective measure of performance. We examined also job autonomy's relationship to job satisfaction and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií