Bc. Barbora Šindelářová

Diplomová práce

Rituální nečistota a kastovní systém. Problémy dosavadní analýzy japonských tradic.

Ritual Impurity and the Caste System: Problems of the Dominant Analyses of Japanese Traditions.
Anotace:
Tématem této práce je rituální nečistota v Japonsku (kegare). Cílem práce je poukázat na současný akademický diskurz o diskriminaci na základě kegare, který se mimo jiné zabývá postavením lidí a kami v posvátné a profánní sféře. Kdy kami jako rituálně čistá božstva by měla být součástí posvátné sféry, a lidé, kteří se mohou znečistit, sféry profánní. Do tohoto postavení vstupují japonské koncepty hare …více
Abstract:
The theme of this thesis is ritual impurity in Japan (kegare). The aim of this work is to point out the current academic discourse about discrimination based on kegare, which among other things deals with the position of people and kami in the sacred and profane sphere. When kami as ritually pure deities should be part of the sacred realm and people who can become polluted, should be part of the profane …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Martin Fárek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šindelářová, Barbora. Rituální nečistota a kastovní systém. Problémy dosavadní analýzy japonských tradic.. Pardubice, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická