Petra TŘEŠŇÁKOVÁ

Bakalářská práce

Řešení dopravní úlohy v podniku

The solution to the transport role in the enterprice
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá definováním dopravních úloh lineárního programování a jejich využitím v praxi. Práce se skládá z teoretické a praktické části, je členěna do čtyř kapitol. První kapitola popisuje základní pojmy lineárního programování a teoretické přístupy k řešení dopravních úloh. Je zde vysvětleno sestavení obecného modelu LP a představeny metody řešení dopravních úloh jako jsou Indexová …více
Abstract:
The Bachelor´s thesis deals with defining transportation problem in linear programming and it´s application in practice. The thesis consists of the theoretical and practical part and it is segmented into four chapters. In the first chapter there are explained basic terms in linear programming as well as theoretical approaches to solving a transportation problem. There is described composition of general …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Gladavská, D.E.A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TŘEŠŇÁKOVÁ, Petra. Řešení dopravní úlohy v podniku. Cheb, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/