Theses 

Vývoj pojetí snu u dětí předškolního, mladšího školního a staršího školního věku – Bc. Nikola Kašubová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Nikola Kašubová

Bakalářská práce

Vývoj pojetí snu u dětí předškolního, mladšího školního a staršího školního věku

Development of dreams reflection among children of preschool and school age

Anotace: Bakalářská práce Vývoj pojetí snu u dětí předškolního, mladšího školního a staršího školního věku je zaměřena na výzkum vývoje dětských představ o snech. Jak již název napovídá, studie je zaměřena na děti předškolního věku z mateřské školy, dále žáky ze třetí a osmé třídy základní školy. V práci jsou zahrnuty poznatky z odborných publikací týkající se kognitivního vývoje dětí, dětských prekoncepcí a snů. Výzkum je orientován kvalitativně a výzkumnou metodou byl zvolen polostrukturovaný hloubkový rozhovor. Otázky, o čem se dětem zdá, jak vnímají své konkrétní sny a zda mají sny o realitě, jsou nedílnou součástí mého výzkumného šetření. Prioritu práce tvoří výsledky z výzkumné studie s vybranými respondenty třech různých věkových kategorií.

Abstract: The bachelor-thesis "Development of dreams reflection among children of preschool and school age" is focused on studying of how children perceive dreams. As the title suggests, the target group are pre-school children and from the 3rd and 8th class. The thesis contains knowledge collected from scholarly articles and studies about cognitive child development, it's preconceptions and dreams. The used research type is qualitative and the chosen research method is in-depth semi-structured interview. The questions about, what do children dream of, how do they perceive their dreams and whether they dream about reality, are an essential part of my a work. The priority of the thesis are results from studies done on 3 age categories.

Klíčová slova: Sny, děti, předškolní věk, mateřská škola, mladší školní věk, starší školní věk, základní škola, kognitivní vývoj, dětské prekoncepce, dreams, children, preschool age, kindergarten, younger school age, older school age, primary school, cognitive development, chilrden‘s preconceptions

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jan Krása, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2018 03:28, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz