Bc. Nikola Kašubová

Bachelor's thesis

Vývoj pojetí snu u dětí předškolního, mladšího školního a staršího školního věku

Development of dreams reflection among children of preschool and school age
Anotácia:
Bakalářská práce Vývoj pojetí snu u dětí předškolního, mladšího školního a staršího školního věku je zaměřena na výzkum vývoje dětských představ o snech. Jak již název napovídá, studie je zaměřena na děti předškolního věku z mateřské školy, dále žáky ze třetí a osmé třídy základní školy. V práci jsou zahrnuty poznatky z odborných publikací týkající se kognitivního vývoje dětí, dětských prekoncepcí …viac
Abstract:
The bachelor-thesis "Development of dreams reflection among children of preschool and school age" is focused on studying of how children perceive dreams. As the title suggests, the target group are pre-school children and from the 3rd and 8th class. The thesis contains knowledge collected from scholarly articles and studies about cognitive child development, it's preconceptions and dreams. The used …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2018
  • Vedúci: Mgr. Jan Krása, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta