Zijia Luo

Bachelor's thesis

Financial Analysis of the company of the Walt Disney Company

Financial Analysis of the company of the Walt Disney Company
Abstract:
The topic of this thesis is the financial analysis of the Walt Disney Company. Main focus of it is the segment performance analysis and operating ability analysis. This thesis is divided into five chapters, including this chapter (as 1. Introduction); 2. Description of the financial analysis; 3. Description of the Walt Disney co.; 4. Financial analysis of the Walt Disney co.; 5. Conclusion. Among them …more
Abstract:
The topic of this thesis is the financial analysis of the Walt Disney Company. Main focus of it is the segment performance analysis and operating ability analysis. This thesis is divided into five chapters, including this chapter (as 1. Introduction); 2. Description of the financial analysis; 3. Description of the Walt Disney co.; 4. Financial analysis of the Walt Disney co.; 5. Conclusion. Among them …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: Miroslav Čulík
  • Reader: Karolina Lisztwanová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava